Välkommen till Yngve Sköld-Sällskapet!Yngve Sköld var under sin produktiva tid obenägen att främja sin egen sak för att få sina verk uppförda och spridda. Hans musikstil ringaktades av de kollegor och musikkritiker som var tongivande under större delen av hans liv. Nu, mer än hundra år efter hans födelse, ser vi ett ökande intresse för hans livsverk och har därför stiftat YSS med uppgiften att göra det som Yngve själv inte förmådde. Vi vill öka kännedomen om hans musik, arbeta för att verken uppförs och spelas in för utgivning. Du är välkommen att medverka för dessa mål och trivas med oss övriga medlemmar.